Какво трябва да знаем за електрическата безопасност

Какво трябва да знаем за електрическата безопасност

Какво трябва да знаем за електрическата безопасност

Когато си имаме работа с електричеството, най-важното нещо, което трябва да съблюдаваме е безопасността – както нашата, така и на хората, които са около нас. Грешките с тока може да имат фатален край, затова дори при смяна на крушка трябва да внимавате и да изключите електричеството предварително. Има стандарти за безопасност, които всеки трябва да следва, за да не излага на риск себе си, близките и съседите. 

Съвети за електрическата безопасност

Предпазителите във вашето електрическо табло трябва да са ясно обозначени и вие да можете да ги разпознавате. Таблото трябва да е лесно достижимо, за да може при проблем да обясните на електротехниците по телефона накратко какво е станало, ако е възникнал проблем с таблото или с предпазителите. 

В случай че някой от контактите ви е много топъл при допир, това значи, че има някакъв проблем. Може да е повредено окабеляването на контакта. Изключете всичко, което е свързано с този контакт. Повикайте опитен, обучен електротехник да провери каква е причината и да отстрани повредата.[Текст на повече редове][Текст на повече редове]В никакъв случай не бива да използвате кабели, които са повредени и оголени. Не включвайте контакти, към които са свързани такива кабели. Отново трябва да се обърнете към професионалист, който да поправи или да смени кабелите. 

Съвети за електрическата безопасност

Ако чувате пукане от някой контакт, не го използвайте. Най-вероятно той е повреден и се нуждае от ремонт или подмяна. Квалифициран електротехник може да прецени какво е най-добре да се направи във всеки отделен случай.

Винаги и навсякъде трябва да държите водата и влагата далеч от електричеството. По време на ремонт електричеството и водоснабдяването е най-добре да бъдат изключени.  

Преди употребата на електроуреди и инструменти, които работят с ток, проверете дали са в изправност. Ако имат забележки, по-добре не ги ползвайте. Хубаво е да почиствате вашите електроуреди и други компоненти от електрическата мрежа, но винаги когато те са изключени и не са работили скоро. 

[Текст на повече редове]Не претоварвайте електрическата система и разклонителите. Не включвайте един разклонител в друг. Намерете друго място за включване в тока, но не рискувайте оборудването, дома и здравето си. Може да се обърнете към специалист, който да направи повече контакти във вашия дом или във вашия офис. 

Обърнете се към нас при проблеми или нужда от подобряване на електрическата система!

Ние можем да ви помогнем във всички случаи, които включват работа с електрическа инсталация. Работим бързо, качествено и най-вече: безопасно. Нашите изгодни цени са допълнителна причина да се обърнете точно към нас. Очакваме ви! 

4.6/5 - (96 votes)

Share this post

Comments (11)

 • Гугутка

  Много интересна и полезна информация! Благодаря!

  22.01.2024 at 14:40
 • Агнеса

  Много важна тема! Благодаря за споделената информация!

  09.02.2024 at 11:20
 • Катя

  Никога не играйте с електричеството, винаги спазвайте правилата за безопасност!

  17.02.2024 at 11:10
 • Евдоки

  Не подценявайте рисковете и винаги се уверявайте, че сте запознати с правилата за електрическа безопасност!

  26.02.2024 at 16:50
 • Илияна

  Трябва да знаем, че електричеството може да бъде опасно, затова винаги трябва да се спазват правилата за безопасност!

  27.02.2024 at 23:00
 • Патрик

  Hello! How can I assist you today?

  23.03.2024 at 9:50
 • Явор

  Hello! How can I assist you today?

  23.03.2024 at 18:00
 • Тихослав

  Hello! How can I assist you today?

  29.03.2024 at 17:00
 • Сеслава

  Важно е да знаем как да се предпазваме от електрическите опасности!

  07.04.2024 at 16:30
 • Разцвет

  Важно е да се изучава правилната електрическа безопасност и да се спазват мерки за предпазване от опасности!

  17.04.2024 at 13:00
 • Столиана

  Трябва да бъдем внимателни и да спазваме всички препоръки за електрическа безопасност!

  17.04.2024 at 21:40

Comments are closed.