Технически паспорт на сгради – поради какви причини ни е нужен?

технически паспорт на сгради
Rate this post

Всеки технически паспорт на сгради включва описание на техните технически характеристики, но не само. В него са описани инструкциите на експлоатация, кога са извършени ремонтните и монтажните дейности след влизането ѝ в експлоатация. Това са основни моменти, упоменати в Закона за устройството на територията. Тоест, технически паспорт на сгради е документ, в който е налична цялата необходима информация за сградата, в която живеете. Условията трябва да са безупречни, да не представляват заплаха за Вас и другите живущи. А това е възможно след внимателна и професионална експертиза.

Технически паспорт на сгради – Защо е важен?

Техническият паспорт на сгради е документ, който предоставя информация за техническите характеристики и състояние на имота. Този документ играе ключова роля при купуване, продаване, наемане или ремонт на сгради. Техническият паспорт дава яснота за състоянието на строителните елементи, подпомаг

Кой трябва да Ви издаде технически паспорт на сгради?

Най-напред, собствениците на сградите за лична сметка трябва да възложат издаването на паспорта на подходяща консултантска фирма. Такива фирми трябва да имат придобита проектантска способност, както и служители, специалисти в това. В рамките на определено време те трябва да обследват сградата (съгласно проекти) и да проверят цялостната ѝ изправност. Ако такива проекти няма налице, най-напред ще трябва да се изготвят. Едва след това експертите ще пристъпят към работа.

Всичко, което е отчетено като слабост или проблем, трябва да се отстрани. В противен случай въпросният технически паспорт на сгради няма как да се издаде. Ако сградата е напълно изправна и няма основание за друго, паспортът ще бъде издаден. А това, разбира се, ще означава, че тя е технически годна за обитаване.

Точно това поражда известно неудобство –

Че на преобладаваща част от сградите, строени през миналия век, плановете не са съхранени. Говорим за времето на Социалистическа България, което е било преди няколко десетилетия. Ето защо и работата по издаването на технически паспорт на сгради от тази категория бива допълнително затруднена. Вещи в своята област лица ще трябва да се ангажират със заснемането на сградите наново. Ще трябва да изготвят нови проекти и да докажат, че панелките са подходящи за живеене в тях.

Може би много хора ще попитат кому е нужна тази глупост и хамалогия. Не е глупост, но допълнително бреме – в известен смисъл е. Бреме за собствениците, бреме за изпълнителите. Но в името на едно по-добро бъдеще – за нас и децата ни – изготвянето на технически паспорт на сгради е важно. Макар да няма никога 100% гаранция, паспортът е свидетелство, че строежите са минали повторно оглед и обследване. Ако преди този момент е имало какво да се доремонтира и дооправи, след повторните инспекции това ще стане.

Съветът, който може да се даде в този случай,  да се изпълнят разпоредбите, за да не последват ненужни глоби