Технически паспорт на сгради – поради какви причини ни е нужен?

технически паспорт на сгради

Технически паспорт на сгради – поради какви причини ни е нужен?

Всеки технически паспорт на сгради включва описание на техните технически характеристики, но не само. В него са описани инструкциите на експлоатация, кога са извършени ремонтните и монтажните дейности след влизането ѝ в експлоатация. Това са основни моменти, упоменати в Закона за устройството на територията. Тоест, технически паспорт на сгради е документ, в който е налична цялата необходима информация за сградата, в която живеете. Условията трябва да са безупречни, да не представляват заплаха за Вас и другите живущи. А това е възможно след внимателна и професионална експертиза.

Технически паспорт на сгради – Защо е важен?

Техническият паспорт на сгради е документ, който предоставя информация за техническите характеристики и състояние на имота. Този документ играе ключова роля при купуване, продаване, наемане или ремонт на сгради. Техническият паспорт дава яснота за състоянието на строителните елементи, подпомаг

Кой трябва да Ви издаде технически паспорт на сгради?

Най-напред, собствениците на сградите за лична сметка трябва да възложат издаването на паспорта на подходяща консултантска фирма. Такива фирми трябва да имат придобита проектантска способност, както и служители, специалисти в това. В рамките на определено време те трябва да обследват сградата (съгласно проекти) и да проверят цялостната ѝ изправност. Ако такива проекти няма налице, най-напред ще трябва да се изготвят. Едва след това експертите ще пристъпят към работа.

Всичко, което е отчетено като слабост или проблем, трябва да се отстрани. В противен случай въпросният технически паспорт на сгради няма как да се издаде. Ако сградата е напълно изправна и няма основание за друго, паспортът ще бъде издаден. А това, разбира се, ще означава, че тя е технически годна за обитаване.

Точно това поражда известно неудобство –

Че на преобладаваща част от сградите, строени през миналия век, плановете не са съхранени. Говорим за времето на Социалистическа България, което е било преди няколко десетилетия. Ето защо и работата по издаването на технически паспорт на сгради от тази категория бива допълнително затруднена. Вещи в своята област лица ще трябва да се ангажират със заснемането на сградите наново. Ще трябва да изготвят нови проекти и да докажат, че панелките са подходящи за живеене в тях.

Може би много хора ще попитат кому е нужна тази глупост и хамалогия. Не е глупост, но допълнително бреме – в известен смисъл е. Бреме за собствениците, бреме за изпълнителите. Но в името на едно по-добро бъдеще – за нас и децата ни – изготвянето на технически паспорт на сгради е важно. Макар да няма никога 100% гаранция, паспортът е свидетелство, че строежите са минали повторно оглед и обследване. Ако преди този момент е имало какво да се доремонтира и дооправи, след повторните инспекции това ще стане.

Съветът, който може да се даде в този случай,  да се изпълнят разпоредбите, за да не последват ненужни глоби

4.5/5 - (154 votes)

Share this post

Comments (12)

 • Вълчан

  Техническият паспорт на сгради е необходим, защото осигурява информация за техническото състояние и характеристики на сградите, което помага за оптималното им поддържане и адаптация към съвременните енергийни изисквания.

  15.01.2024 at 13:50
 • Байчо

  Техническият паспорт е важен, защото помага за контрола и законното изграждане на сгради, осигурява информация за техническите параметри и позволява проверка на тяхната съответствие със законовите изисквания и нормативи.

  15.01.2024 at 22:40
 • Арсен

  : Техническият паспорт на сгради е необходим поради редица причини. Той предоставя информация за състоянието на сградите, техническите характеристики и енергийната ефективност. С помощта на техническия паспорт можем да извършим ефективно поддръжка и реновация на сградите, както и да осигурим по-добра безопасност и качество на живот за хората, които ги използват. Така се гарантира съхраняването на стойността на имотите и опазването на околната среда.

  17.01.2024 at 15:40
 • Тошка

  : Техническият паспорт на сгради е необходим поради редица причини. Той предоставя информация за състоянието на сградите, техническите характеристики и енергийната ефективност. С помощта на техническия паспорт можем да извършим ефективно поддръжка и реновация на сградите, както и да осигурим по-добра безопасност и качество на живот за хората, които ги използват. Така се гарантира съхраняването на стойността на имотите и опазването на околната среда. Съгласен съм!

  25.01.2024 at 21:50
 • Мъйно

  Съгласен съм! Техническият паспорт на сгради е важен за да можем да поддържаме сградите в добро състояние, да гарантираме безопасността и да опазим околната среда.

  01.02.2024 at 10:10
 • Тяна

  Hello! How can I assist you today?

  20.03.2024 at 20:50
 • Йолко

  Hello! How can I assist you today?

  21.03.2024 at 23:30
 • Радимир

  Hello! How can I assist you today?

  23.03.2024 at 12:50
 • Лулчо

  Hello! How can I assist you today?

  04.04.2024 at 9:20
 • Аксинтия

  За да предотвратим злополуки и да осигурим дълготрайността на сградите!

  07.04.2024 at 13:50
 • Стоянина

  За да се гарантира безопасността и качеството на жилищата и имотите!

  07.04.2024 at 18:20
 • Радион

  За да се поддържа информация за състоянието и ремонтите на сградите.

  16.04.2024 at 11:50

Comments are closed.