Технически паспорт на сгради – поради какви причини ни е нужен?

Всеки технически паспорт на сгради включва описание на техните технически характеристики, но не само. В него са описани инструкциите на експлоатация, кога са извършени ремонтните и монтажните дейности след влизането ѝ в експлоатация. Това са основни моменти, упоменати в Закона за устройството на територията. Тоест, технически паспорт на сгради е документ, в който е налична цялата необходима информация за сградата, в която живеете. Условията трябва да са безупречни, да не представляват заплаха за Вас и другите живущи. А това е възможно след внимателна и професионална експертиза.

Кой трябва да Ви издаде технически паспорт на сгради?

Най-напред, собствениците на сградите за лична сметка трябва да възложат издаването на паспорта на подходяща консултантска фирма. Такива фирми трябва да имат придобита проектантска способност, както и служители, специалисти в това. В рамките на определено време те трябва да обследват сградата (съгласно проекти) и да проверят цялостната ѝ изправност. Ако такива проекти няма налице, най-напред ще трябва да се изготвят. Едва след това експертите ще пристъпят към работа.

Всичко, което е отчетено като слабост или проблем, трябва да се отстрани. В противен случай въпросният технически паспорт на сгради няма как да се издаде. Ако сградата е напълно изправна и няма основание за друго, паспортът ще бъде издаден. А това, разбира се, ще означава, че тя е технически годна за обитаване.

Точно това поражда известно неудобство –

Че на преобладаваща част от сградите, строени през миналия век, плановете не са съхранени. Говорим за времето на Социалистическа България, което е било преди няколко десетилетия. Ето защо и работата по издаването на технически паспорт на сгради от тази категория бива допълнително затруднена. Вещи в своята област лица ще трябва да се ангажират със заснемането на сградите наново. Ще трябва да изготвят нови проекти и да докажат, че панелките са подходящи за живеене в тях.

Може би много хора ще попитат кому е нужна тази глупост и хамалогия. Не е глупост, но допълнително бреме – в известен смисъл е. Бреме за собствениците, бреме за изпълнителите. Но в името на едно по-добро бъдеще – за нас и децата ни – изготвянето на технически паспорт на сгради е важно. Макар да няма никога 100% гаранция, паспортът е свидетелство, че строежите са минали повторно оглед и обследване. Ако преди този момент е имало какво да се доремонтира и дооправи, след повторните инспекции това ще стане.

Съветът, който може да се даде в този случай,  да се изпълнят разпоредбите, за да не последват ненужни глоби