Предимства и недостатъци на образованието в България